napište nám

Rádi odpovíme na dotazy

Thank you! Your submission has been received!

Omlouváme se, ale něco se nepovedlo. Zkuste to prosím znovu.

Centrální zóna

Nová moderní čtvrť, která poskytne prostory pro bydlení, služby, parkování i zeleň.

Rok zahájení:

2024

Rok dokončení:

2035

detaily výstavby

Jedná se o oblast v samotném centru Vyškova o rozloze neskutečných asi 30 000 m2. Vnitřní část této oblasti (vnitroblok mezi Sídlištěm Osvobození a vlakovým nádražím) je v současné době starým a z velké části nevyužívaným průmyslovým areálem.

Majetkové poměry v areálu Centrální zóna
Majetkové poměry v areálu Centrální zóna

Přípravy v lokalitě Na Hraničkách

Řadu měsíců pracujeme na přípravě revitalizace strategického území se starou stavební zátěží v lokalitě Na Hraničkách, ve kterém dosud stály plochy a objekty ve vlastnictví zemědělské společnosti Lukrom. Ta ve vyškovském středisku skladovala zemědělské komodity a soustředila se na výrobu krmných směsí. Areál je částečně zastavěný provozními objekty, přístupovými komunikacemi či plochami pro manipulaci materiálu, skladování a parkování. Jedná se o obrovské zájmové plochy nacházející se západně od centra města. Mnozí okolo nich roky jezdí, ale málokdo si uvědomuje, co se uvnitř areálu nachází.

Jedná se o prostor, ve kterém se nachází řada subjektů, se kterými také jednáme, abychom docílili shody o budoucí podobě lokality.

Fáze postupu projektu

Území je strategické pro další rozvoj města především díky možnosti posilování dopravní infrastruktury. V první fázi usilujeme o pozemky pro sanaci území (demolice většiny staveb) a následné zpřístupnění pro veřejnost formou Lesoparku.

V 2. fázi budou realizovány regenerace některých budov (dominanty sila) na bydlení a v jižní části centrum služeb s významnou plochou pro řešení dopravy v klidu (horizont cca 5 let). Obecně by se mělo jednat o komplexní změnu funkčního využití na mix bydlení, služeb, veřejné zeleně, veřejných ploch, parkování.

Letecký snímek areálu Lukrom - stávající stav
Letecký snímek areálu Lukrom - stávající stav

Nové hlavní vlakové nádraží

V této lokalitě také vyroste v rámci projektu Zdvoukolejnění nové vlakové nádraží, kde kromě seřaďovacích budou čtyři hlavní průjezdné koleje, které vytvoří tři nástupní refýže. Propojí je podchod, s jehož vstupem se počítá ve stávající nádražní budově. Rovněž ta projde rekonstrukcí. Podchod povede dál do prostoru stávajícího nákladového nádraží a v budoucnu tak zajistí kratší pěší vzdálenost z centra města na Sídliště Osvobození a Hraničky.

Vymístění nákladového nádraží

V tomto projektu počítáme s vymístěním nákladového nádraží do průmyslové zóny Sochorova.

...

Časté otázky

Město Vyškov bude kupovat a směňovat pozemky přes prostředníka – společnost MOVYSKO, která účelově vznikla před 3 měsíci. Proč?

MOVYSKO je transparentně založená společnost se sídlem ve Vyškově, ve které kapitálově silné firmy, TRASKO a STAEG, sdružují finanční prostředky s cílem se aktivně investičně podílet na rozvoji Vyškova. Spojují se tak obecní se soukromými prostředky, což je jinak zcela běžná věc v celé ČR i ve světě. Z logiky věci společnost nemohla být založena před lety, když realizace tohoto projektu začala být aktuální na jaře 2023. A my jsme za to rádi, protože bez nich by to nešlo. Už i proto, že MOVYSKO je vlastníkem řady pozemků v celé oblasti a jejich součinnost je tedy podmínkou. Díky jejich proaktivní spolupráci můžeme celou akci výstavby Lesoparku a následně celé nové městské části vůbec realizovat.

Město chce společnosti MOVYSKO prodat lukrativní pozemky určené pro výstavbu za hasičkou a na ulici Nosálovská, které se v čase ekonomicky zhodnocují a město by na nich v budoucnu zásadně vydělalo. Proč?

Dáváme přednost reálným činům, a ne filozofování na téma, co by, až by, možná v budoucnu. My jsme z daní občanů placeni za práci, a ne za snění. Proto chceme pro občany vybudovat moderní městskou část, která bude splňovat současné nároky na komfortní bydlení a život. A to nemůže dělat město samo. Těžko můžeme budovat „Vaňkovku“, těžko můžeme stavět budovy, kde budou byty a občanská vybavenost. Neumíme tyto investice provozovat a obhospodařovat, města tady nejsou od toho, aby podnikala. Musíme intenzivně spolupracovat se soukromými firmami, které nám s tím jsou ochotny pomoci. Pozemky za hasičkou a na ulici Nosálovská jsou součástí mohutné výměny, směny a prodeje pozemků v hodnotě vyšších desítek milionů korun, jejíž cílem je zcelit centrální pozemky od Osvobození po ulici Na Hraničkách, abychom mohli vytvořit výstavbou Lesoparku centrální dopravní a zelenou páteř nové městské části, která bude pokračovat dál a propojovat novou moderní část města s historickým centrem.

Není k dispozici odborné posouzení případné ekologické zátěže pozemků LUKROM, které by mohlo generovat další obrovské výdaje pro město?

V areálu se dělaly různé průzkumy a žádného kostlivce nenašly. I společnost MOVYSKO, jako nový vlastník, ve svém vlastním zájmu situaci pečlivě monitorovala a žádné problémy ekologického charakteru nenašla. Už z podstaty věci je to logické, v této oblasti byl v minulosti provozován potravinářský provoz a skladovány krmné směsi.

Co nastane, když město nezíská dotaci na demolici budov na odkoupeném území?

Děláme všechno pro to, abychom dotaci až 100.000.000 Kč získali. Byť je celý proces velmi náročný, tak je vysoká pravděpodobnost, že na dotaci dosáhneme. Tento důvod k optimismu vyplývá i na základě jednání s ředitelem Centra pro regionální rozvoj, který zprostředkovává tyto dotace. Podle něj jsme v současné chvíli nejlépe připraveným projektem v rámci jižní Moravy. Toto území je typickým brownfieldem uprostřed města a dalšími plusovými body je návaznost na investici státu – zdvoukolejnění. Žádost o dotaci budeme podávat už 24. ledna 2024. Pokud náhodou neuspějeme, budeme hledat jiné ekonomicky výhodné řešení, např. jiné zdroje financování či jinou dotaci.

Dořešená není ani otázka likvidace SILA, které zůstane firmě MOVYSKO.

SILO, které je a zůstane ve vlastnictví společnosti MOVYSKO, bude demolováno. Usilujeme o to, aby demolice obou částí proběhla současně. Naší snahou je zatížit území a život občanů co nejméně a v co nejkratší době.

A co by se stalo tak hrozného, kdyby město nechalo Lukrom Lukromem a nechalo si pouze státem postavit nové nádraží?

Kdybychom se nechopili příležitosti odkoupit areál Lukromu, tak se nám stane, že Lukrom rozprodá svoje budovy a pozemky po částech a na ploše vzniknou možná desítky malých oplocených areálů uzavřených před světem. Uprostřed města bude i nadále průmyslová zóna rozparcelovaná na spoustu částí, kterou běžný občan nikdy neprojde. A to by byla škoda. Přeměna průmyslové zóny na obytnou průchozí čtvrť je obrovským impulsem k dalšímu rozvoji Vyškova.

Proč město nekoupilo areál Lukromu samo?

Lukrom začal rozprodávat svůj areál již asi před rokem a půl. Začali jsme ihned komunikovat s vedením Lukromu o jeho odkupu. Částka však byla obrovská a mimo finanční možnosti města. Jen s velkými obtížemi bychom celou transakci sami finančně „utáhli“. Proto jsme zvolili variantu, kdy s výkupem finančně pomohou seriózní vyškovské soukromé firmy. Šlo o spojení sil k tomu, aby byl areál odkoupen najednou a současně město získalo tu strategickou část pozemku, o kterou má zájem.

Může teď město ovlivnit, co se tam bude stavět?

Ano. Budeme regulovat následnou výstavbu podle nového územního plánu. Tak získáme významnou kontrolu nad tím, jak bude celé území vypadat.

Byly zmiňovány velké odkupy pozemků. O co se přesně jednalo?

Majetkové řešení pozemků nezbytných pro výstavbu Lesoparku se skládá z následujících dílčích transakcí:

  1. Směna historického obecního pozemku ve vlastnictví města o výměře 10673 m2 za části areálu společnosti MOVYSKO a. s. (pozemky vč. staveb) o celkové výměře 10727 m2.
  2. Vzájemný odprodej pozemků u nového plánovaného napojení ul. Nosálovská o celkové výměře 14490 m2 a pozemků na ul. Cukrovarská o celkové výměře 1549 m2 (pozemky vč. stavby) ve vlastnictví města a odkoupení části areálu společnosti MOVYSKO a. s. (pozemky vč. staveb).
  3. Odkoupení pozemků o celkové výměře 752 m2 od soukromé fyzické osoby tvořící bývalou přístupovou komunikaci k Albertu (Julius Meinl).
  4. Odkoupení pozemků /jejich částí/ o celkové výměře 1454 m2 od společnosti KUMMER Tech a. s.
  5. Nabytí části pozemků „Jelínkových zahrad“ o předpokládané výměře cca 3811 m2 převodem vlastnického práva od soukromých fyzických osob (výsledná forma nabytí bude odvislá od vzájemné dohody města s vlastníky).
Soubory cookies

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.