napište nám

Rádi odpovíme na dotazy

Thank you! Your submission has been received!

Omlouváme se, ale něco se nepovedlo. Zkuste to prosím znovu.

Zeleň

Centrální lesopark

Zelená páteř nové městské čtvrti

Lesopark bude první částí proměny oblasti Centrální zóny. Celkově půjde o znovuoživení celého území a propojení Sídliště Osvobození a ulice Na Hraničkách pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu...

Investor:

město Vyškov

Rok zahájení:

2024

Rok dokončení:

2026

fáze
Příprava
detaily výstavby

Lokalita

Lesopark vznikne na území ohraničeném ústřední silniční komunikací Sídliště Osvobození a na protější straně hlavní silniční komunikací Na Hraničkách. Na severu tvoří hraniční území areál Rostexu a na jihu obytná zóna Puškinova.

Koordinační situace Centrální lesopark - první návrh

Cíl záměru

Cílem záměru je vybudovat páteř nové Centrální zóny s převažujícím prvkem městské zeleně. Páteř, která v budoucnu bude plnit všechny potřebné funkce moderního jádra města. Chceme vybudovat obousměrnou komunikaci, cyklostezky, chodníky pro pěší i parkovací místa. To vše bude lemovat platanová alej a další zelené plochy.

Aktuální stav

Stávající plocha je z velké části využívána jen částečně pro potřeby zemědělské výroby. Území je částečně zastavěné provozními objekty, asfaltové přístupové komunikace a zpevněné plochy jsou využívány pro manipulaci materiálu, skladování a parkování, místy popraskané s výmoly. Území dominují objekty železobetonových sil a věží, udržovaná i náletová zeleň. Plochy i objekty, které byly ve vlastnictví společnosti Lukrom, která dokončuje proces prodeje majetku areálu novému vlastníkovi společnosti MOVYSKO a. s., budou z velké části dále využity. Dále jednáme i s ostatními vlastníky pozemků o odprodeji ostatních vhodných pozemků. 

Řez Centrální lesopark - první návrh

Průběh projektu

Nyní připravujeme změnu územního plánu a zadání územní studie pro vymezení změn a rozmístění nových funkčních ploch v území a dále pak zapojení veřejnosti v rámci participativního rozhodování o nové podobě území. Následovat bude projektová příprava a stanovení rozpočtu. Zásadním bodem bude nalezení vhodných zdrojů (dotačních, úvěrových) pro financování jednotlivých etap a současně nalezení vhodných partnerů (investorů, developerů) na financování bytové výstavby.

24. ledna 2024 jsme podali žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Zelená infrastruktura. Dotace může ve výsledku dosáhnout výše až 85 milionů korun. Hovořili bychom tak o suverénně nejvyšší dotační podpoře v historii našeho města. Operační program podporuje projekty veřejných prostranství obcí a měst zaměřené na zelenou infrastrukturu či revitalizaci a úpravu nevyužívaných ploch. Dotace, pokud budeme úspěšní, bude rozprostřená na řekněme tři dílčí akce: samotnou demolici, infrastrukturní výstavbu a zeleň. Se zhruba tříměsíční demolicí počítáme na konci letošního roku. Infrastruktura souvisí s rozvojem oblasti, ať už se bavíme o chodnících, komunikaci, cyklostezce či inženýrských sítích. Tato část proběhne zejména v roce 2025, navazovat na ni má na jaře roku následujícího samotná výsadba zeleně, kterou představuje lesopark a platanová alej. Dobrou zprávou je, že náš projekt je takzvaně nad čarou, což znamená, že bude automaticky hodnocen, aniž bychom museli čekat na to, že nějaké projekty před námi budou neúspěšné.

Zdroj VyMIK - 4. týden 2024: Areál Lukrom - podání žádosti o dotaci

...

No items found.
Galerie ostatních projektů
Ostatní projekty v lokalitě

Zatím nebyly zveřejněny další plánované projekty.

Soubory cookies

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.