napište nám

Rádi odpovíme na dotazy

Thank you! Your submission has been received!

Omlouváme se, ale něco se nepovedlo. Zkuste to prosím znovu.

24/4/2024
Vyškovský zpravodaj 4/2024 - Text: Michal Kočí

Přesun nákladového nádraží zásadně uleví také Dědicím

Dostat nákladové nádraží ze zastavěného území města. Mnohaleté snaze Vyškova sice zbývá ještě pár překážek, ale přeci jenom se pomalu blíží k cílové pásce. Místo něj vyrostou stovky parkovacích stání. K jiné poloze nákladiště povede nová obslužná komunikace.

Řada měsíců, množství neznámých, nespočet složitých jednání: na ministerstvech dopravy  a obrany, s Generálním ředitelstvím Správy železnic, se zástupci generálního projektanta (SUDOP BRNO), Českých drah, Armády ČR… „Šli jsme  postupnými kroky, které vůbec nebyly snadné. Už jenom proto, že projekční činnost týkající se modernizace železniční trati je víceméně hotová. U některých úseků modernizace už navíc běží územní řízení. Naskočili jsme tedy do rozjetého vlaku. Všichni zúčastnění chápali, že přesun nákladového nádraží je logický, ale najít optimální cestu bylo zapeklité a zdlouhavé. Ministerstvo dopravy mělo pochopitelnou podmínku, že náš záměr nesmí ohrozit samotnou státní investici. Vybudování nového nákladového nádraží tak musí předcházet samotnému zdvoukolejnění,“ shrnul místostarosta Vyškova Karel Goldemund.

Současná nakládková a vykládková kolej je dlouhodobě nevyhovující jak vlastním  provozem vůči okolní zástavbě, tak i prostorově  v souvislosti s výhledovými zvyšujícími se  potřebami, především v případě drážního kameniva z opatovického kamenolomu. Překladiště se nachází v drážních plochách. „Nádraží má sloužit výhradně jako moderní odbavovací prostor pro obyvatele města a přilehlého  okolí, nikoliv jako překladiště kameniva, sypkých hmot a dalšího materiálu, což zvyšuje zátěž pro obyvatele i cestující v podobě hluku, vibrací a prašnosti,“ zmínil vyškovský starosta Karel Jurka.

Nemalé zastoupení má i nakládka železného šrotu, po kůrovcové kalamitě rovněž doznívají přepravy dřeva. Při jejím vrcholu se mohlo  v případě vyškovského nádraží jednat až  o 100 tisíc tun naloženého dřeva za rok. Vlaky s kamenivem jsou nakládané prakticky denně, což klade vysoké nároky i na silniční nákladní dopravu. Většina trasy z kamenolomu se nachází v těsné blízkosti zástavby. V roce 2022 bylo  v místě naloženo mezi 35 tisíci až 40 tisíci tunami drážního kameniva.
Nákladové nádraží - současné - letecké foto
Nákladové nádraží - současné - letecké foto

Místostarosta Goldemund zopakoval, že po vymístění je v nově vzniklém území v plánu postavení přibližně 500 parkovacích míst. „Nádraží se má stát spádovou oblastí pro čtyřicet tisíc lidí. Ti se po železnici stejně jako Vyškované dostanou do Brna za zhruba 15 minut,“ připomněl místostarosta.

Výstavba nového nákladiště byla Správou železnic zařazená do koncepčního materiálu státní organizace. Jednoduše řečeno: patří mezi investiční požadavky Ministerstva dopravy ČR. „Se Správou železnic aktuálně jednáme  o zahájení projektové přípravy vlastní akce. Lze tedy s velkou mírou pravděpodobnosti konstatovat, že přemístění nákladového nádraží již fakticky nic nebrání,“ potvrdil místostarosta Goldemund.

Nová nakládková plocha má vyrůst v prostoru vlečky Armády ČR v těsné blízkosti průmyslové zóny Sochorova. Souvisí s tím další klíčový záměr města: významně ulevit Dědicím, které jsou zatížené navážením materiálu z lomu v Opatovicích. „Těžká technika z Opatovic se sice Dědicím zcela nevyhne, nicméně nebude zatěžovat páteřní Dědickou ulici vedoucí do centra Vyškova,“ informoval místostarosta Roman Celý.

Městským záměrem je vybudování nové  dopravní trasy z Opatovic přes ulici Víta Nejedlého ve směru na Radslavice. „Částečně bychom na dané komunikaci provedli patřičné úpravy, nová obslužná komunikace by pak kopírovala trasu vlečky (vpravo za cedulí označující konec města). Samozřejmě vzhledem k negativní  zátěži z dané dopravy nikdy neuspokojíme všechny, ale výše uvedené řešení považujeme za vhodnější a plynulejší,“ zdůraznil místostarosta Celý.

Správa železnic chystá ve vyškovské  železniční stanici modernizaci samotné výpravní budovy i plnohodnotný podchod, který propojí nástupní refýže. Na každé nástupiště budou vyústěná vždy dvě schodiště a výtahová šachta pro zajištění bezbariérového přístupu. Tubus podchodu je navržený jako železobetonový rám. Délka tubusové části podchodu má být bezmála 40 metrů. Z důvodu lepšího propojení  a zabezpečení plynulejšího pohybu lidí navrhuje radnice prodloužení centrálního podchodu. Chodci ze sídlišť (Na Hraničkách  a Sídliště Osvobození) se díky němu ocitnou velice rychle v Nádražní ulici, tedy  v podstatě v centru města.

Připomněl, že lokalita nového nákladiště zároveň leží v těsné blízkosti průmyslové zóny a radnice v budoucnu počítá s jejím napojením na obchvat města Vyškova. V případě přesunu nákladového nádraží  by tak obslužná komunikace pravděpodobně představovala největší investiční akci  města. „Dlouhá má být zhruba dva  kilometry.

V případě jejího spolufinancování  jednáme jak se zástupci opatovického lomu,  tak s armádou,“ prozradil místostarosta Goldemund.

Situační plán nákladového nádraží – první návrh
Situační plán nákladového nádraží – první návrh

Zástupci radnice chtěli nákladové nádraží  dostat pryč z centra už dávno. Například  v roce 2018 vzalo městské zastupitelstvo  na vědomí a oprášilo tím deset let staré  usnesení obávající se pokračování dopadu  nakládky. „Šest let stará iniciativa tehdy pramenila právě z projekčních prací na modernizaci železnice mezi Brnem a Přerovem. O nakládce velkoobjemového materiálu, hlavně kameniva, respektive jeho přesunu mimo centrum Vyškova se totiž v případě investora přestalo mluvit, což se nám pochopitelně nelíbilo,“ vrátil se v čase starosta Jurka.

Přípravné stavební práce, které nebudou mít vliv na železniční dopravu, můžou začít již v roce 2026. To klíčové v případě zdvoukolejnění trati má proběhnout mezi lety 2029 a 2031.

...

Soubory cookies

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.