napište nám

Rádi odpovíme na dotazy

Thank you! Your submission has been received!

Omlouváme se, ale něco se nepovedlo. Zkuste to prosím znovu.

Modernizace železniční trati Brno – Přerov

Do Brna vlakem za čtvrt hodiny!

Rok zahájení:

2029

Rok dokončení:

2031

detaily výstavby

Modernizace železniční trati Brno - Přerov se dotkne i našeho města. Výstavba zde bude probíhat ve dvou etapách. Mezi lety 2025 a 2030 se bude stavět úsek Vyškov – Nezamyslice a úsek Blažovice – Vyškov pak v období 2026 – 2031.

Cíl stavby

Současnou jednokolejku nahradí dvoukolejná trať. Vlaky po ní pojedou rychlostí až 200 kilometrů za hodinu a z Vyškova do Brna nás dopraví za pouhých 15 minut. Od zástavby ji budou oddělovat protihlukové stěny. V novém konstrukčním systému bude navíc železnice tišší. Cílem stavby je zvýšení kapacity trati a komfortu cestování, posílení bezpečnosti silniční a železniční dopravy a významné navýšení traťové rychlosti. Kromě přesunu nákladového nádraží patří mezi naše priority vybudování dostatku parkovacích míst, se kterými počítáme právě na místě stávajícího nákladového nádraží.

Část kolejiště nádraží Vyškov - první návrh
Část kolejiště nádraží Vyškov - první návrh

Blažovice - Vyškov

Při stavbě Blažovice – Vyškov budou koleje k vyškovskému nádraží prakticky kopírovat stávající trať. Zásadní bude třetí železničáři chystaný úsek od nádraží na Nezamyslice, po kterém koleje půjdou v úplně jiné stopě. Trať povede podél vlečky na okraji průmyslové zóny Sochorova a bude se stáčet okolo rybníku Marchanka směrem na Pustiměřské Prusy, dále tunelem pod dálnicí D46 na Prostějov s novým napojením před Ivanovicemi na Hané.

Řešení nové trati na pomezí Smetanových sadů

Stěžejní stavební zásahy započnou hned na okraji parku Smetanovy sady. Konkrétně od mostu přes ulici 9. května, kdy se počítá s novým mostním tělesem. Už tady se bavíme o vychýlení vedení kolejí. Vyroste zcela nový most, pod kterým zůstane plnohodnotný průjezd aut a oboustranný chodník. Zmizí rovněž viadukt nad Hanou. V místě vyrostou estakády, tedy typ mostu nesený pilíři. Následně se počítá s odtěžením železničního náspu, takže celý val naproti aquaparku zmizí. Dukelská ulice se tím pádem otevře směrem ke sportovištím a ke Smetanovým sadům.  

Nový viadukt u aquaparku - první návrh
Nový viadukt u aquaparku - první návrh

Nové možnosti pro odlehčení dopravy z průmyslové zóny

Dělníci koleje v původní trase dráhy směrem na Marchanice a dále na Ivanovice v celém úseku snesou, tedy odstraní je bez náhrady. Stávající zářez po snesení trati od parku po Marchanice bychom nicméně chtěli využít pro plánovanou komunikaci. Variantou je budoucí výstavba mimoúrovňové křižovatky v Olomoucké ulici, která by velmi elegantně vyřešila propojení celé průmyslové zóny přímo s dálnicí. Záměr by celkově ulehčil průtahu. Kamionová doprava by vůbec nemusela zajíždět do města, nezatěžovala by Žižkovu nebo Kroměřížskou ulici. Zároveň se nám z druhé strany otevře možnost lépe napojit sportoviště, která by v budoucnu v souvislosti s výstavbou estakád a s otevřením celého prostoru získala i množství parkovacích kapacit.

Průběh projektu

Nyní chystáme projektovou dokumentaci „Zdvoukolejnění trati Brno-Přerov“. Bude se jednat o technicko-ekonomickou studii, která prověří technické řešení a proveditelnost zvažovaných záměrů města na změny v území ve vztahu ke zdvoukolejnění trati Brno-Přerov. Stanoví ekonomický odhad nákladů. Studie bude sloužit pro ověření realizovatelnosti navrhovaných řešení. Bude zahrnovat následující projekty: nové nákladní nádraží Vyškov, nové centrální nádražní parkoviště (kapacita cca 500 stání), prodloužení centrálního podchodu pro pěší, lávku pro pěší přes Purkyňovu ulici a úpravu křížení železnice se západní spojkou.

Jsme blízko přesunu nákladového nádraží

Výstavba nového nákladového nádraží byla Správou železnic zařazena do koncepčního materiálu státní organizace, patří tedy mezi investiční požadavky Ministerstva dopravy ČR. Se Správou železnic aktuálně jednáme již o zahájení projektové přípravy vlastní akce. Lze tedy s velkou mírou pravděpodobnosti konstatovat, že přemístění nákladového nádraží již fakticky nic nebrání. Ministerstvo dopravy mělo pochopitelnou podmínku, že náš záměr nesmí ohrozit státní investici zdvoukolejnění. Vybudování nového nákladového nádraží jí tak musí předcházet.

Situační plán nákladového nádraží – první návrh
Situační plán nákladového nádraží – první návrh

Nákladové nádraží navrhujeme umístit v prostoru vlečky Armády ČR v těsné blízkosti průmyslové zóny Sochorova. Souvisí s tím i náš další klíčový záměr: významně ulevit Dědicím, které jsou zatížené navážením materiálu z lomu v Opatovicích. Těžká technika z Opatovic se sice Dědicím zcela nevyhne, nicméně nebude zatěžovat páteřní Dědickou ulici vedoucí do centra Vyškova. Docílíme toho vybudováním nové dopravní trasy z Opatovic přes ulici Víta Nejedlého ve směru na Radslavice. Částečně na dané komunikaci provedeme patřičné úpravy. Nová obslužná komunikace bude kopírovat trasu vlečky (vpravo za cedulí označující konec města). V případě přesunu nákladového nádraží by tak tato obslužná komunikace pravděpodobně představovala největší investiční akci našeho města. V případě jejího spolufinancování jednáme jak se zástupci opatovického lomu, tak s armádou. Přípravné stavební práce, které nebudou mít vliv na železniční dopravu, můžou začít již v roce 2026. Klíčová výstavba v případě zdvoukolejnění trati má proběhnout mezi lety 2029 a 2031.

Vlakové nádraží s 500 parkovacími místy

Správa železnic chystá ve vyškovské železniční stanici modernizaci samotné výpravní budovy i plnohodnotný podchod, který propojí nástupní refýže. Na každé nástupiště budou vyústěná vždy dvě schodiště a výtahová šachta pro zajištění bezbariérového přístupu. Tubus podchodu je navržený jako železobetonový rám. Délka tubusové části podchodu má být bezmála 40 metrů. Z důvodu lepšího propojení a zabezpečení plynulejšího pohybu osob navrhujeme prodloužení centrálního podchodu. Chodci ze sídlišť (Na Hraničkách a Sídliště Osvobození) se díky němu ocitnou velice rychle v Nádražní ulici, tedy v podstatě v centru města. Pokud se nám podaří vymístit nákladové nádraží, tak v nově vzniklém území máme v plánu vybudování přibližně 500 parkovacích míst.

Situační plán vlakového nádraží s parkovištěm – první návrh
Situační plán vlakového nádraží s parkovištěm – první návrh

...

Projekty v urbanistickém celku

Zatím nebyly zveřejněny další plánované projekty.

No items found.
Soubory cookies

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.