napište nám

Rádi odpovíme na dotazy

Thank you! Your submission has been received!

Omlouváme se, ale něco se nepovedlo. Zkuste to prosím znovu.

Doprava a infrastruktura

Parkoviště sídliště Hraničky

Větší bezpečnost a lepší parkování

Cílem navrhovaných stavebních úprav je ve dvorních částech ul. Na Hraničkách zvýšit bezpečnost provozu vozidel, zvýšit počet parkovacích stání a oddělit chodce od motorové dopravy a tím tak zvýšit bezpečnost pro pěší.

Investor:

Město Vyškov

Rok zahájení:

2024

Rok dokončení:

Fáze:

detaily výstavby

Vysoké nároky na parkování

Řešení dopravy ve vnitroblocích Na Hraničkách, zejména dopravy v klidu (parkování, odstavování osobních automobilů), odpovídá době vzniku této zástavby. Parkování uvnitř bloků se téměř nepředpokládalo. Je zde úplná absence odstavných a parkovacích stání. Obslužné komunikace jsou zúžené a slepé. Změna životního stylu a s tím spojené zvýšení intenzity dopravy znamenají vysoké nároky na parkování. 

Proto jsme se pustili do přípravy dopravního řešení, které nabídne vhodnější uspořádání dopravy v klidu ve vnitroblocích, s minimálním zásahem do městské zeleně a návazností na nové veřejné osvětlení, umístění kontejnerových stanovišť, případně dalšího mobiliáře.

3 dvory - 3 etapy

Stavbu, vzhledem ke značnému rozsahu stavebních úprav a s tím spojených finančních nákladů, jsme rozdělili na etapy po jednotlivých dvorech - celkem tři dvory a tři etapy. Jedná se o vnitrobloky č. p. 42 – 72.  

Tempo 30

Kolmá parkovací stání by měla být šířky 2,5 a délky 5 m. Podélná stání budou v šířce 2,2 m. Celkový počet odstavných stání ve všech třech dvorech je 98 stání včetně 6 stání vyhrazených pro vozidla osob zdravotně postižených. Slepé komunikace ve dvorních traktech nabízí ideální řešení způsobu organizace dopravy formou zónového dopravního značení, a to jako zklidněná místní komunikace, doplněná novým svislým dopravním značením s režimem „ZÓNA TEMPO 30“. 

Situační plán Hraničky
Situační plán Hraničky

Nejen asfalt

Nový návrh dopravního uspořádání předpokládá také úpravu venkovních ploch zelených pásů. Bohužel dojde k zásahům do stávající zeleně. Naší snahou bude zeleň do lokality vrátit, ale v jiné velikosti a jiném prostorovém uspořádání. 

Parkové chodníky opatříme povrchem minerální beton, případně jiným, obdobným a nenáročným na údržbu. Relaxační zóny budou podobného charakteru nebo budou odpovídat požadavkům při umístění herních prvků. Navržené řešení si vyžádá přeložení a doplnění veřejného osvětlení. Doplníme nová parková úsporná svítidla. 

...

No items found.
Galerie ostatních projektů
Ostatní projekty v lokalitě

Zatím nebyly zveřejněny další plánované projekty.

URBANISTICKÉ celky

Aktuální přehled

Soubory cookies

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.