napište nám

Rádi odpovíme na dotazy

Thank you! Your submission has been received!

Omlouváme se, ale něco se nepovedlo. Zkuste to prosím znovu.

6/12/2023
Zdroj: Vyškovský zpravodaj 11/2023

Lesopark a nová zóna: zastupitelé schválili investiční záměr i přípravu žádosti o dotaci

Konec výrazné výrobní zátěže v rozsáhlém areálu. Zastavení míchání krmných směsí či vyskladňování obilí. Snížení těžké automobilové dopravy, která výrobní prostor zásobovala. Ukončení provozu železniční vlečky a tím i veškeré zátěže vyplývající z její činnosti. Zahájení regenerace území i posílení dopravní infrastruktury. Kroky, které daly ve zkratce zelenou zastupitelům Vyškova zvednout ruku pro investiční záměr Centrální lesopark. Ten úzce souvisí s mnohokrát zmiňovanou významnou dopravní stavbou: modernizací železniční trati.

Zvažovaný útlum rozsáhlého provozu a s tím související prodej některých pozemků zemědělského podniku Lukrom v ulici Na Hraničkách znamenal pro vyškovskou radnici důležitý impulz. První jednání o možnostech nového využití a uspořádání území proběhla už v loňském roce. O lokalitu se zároveň začali zajímat soukromí investoři. Vlastníci areálu zemědělského podniku se nicméně rozhodli se závěrem letošního roku ukončit provoz definitivně. 

Městu se tak nabídlo rozšíření možného využití území, bez možnosti spolupráce se soukromým investorem to ovšem nešlo. Novým vlastníkem ploch a objektů se nakonec stala společnost MOVYSKO. „Důvod je prostý: bez soukromého investora bychom náš záměr nezrealizovali, takové prostředky na odkup areálu jednoduše uvolnit nemůžeme. Peníze budeme potřebovat na řadu vyvolaných investic nejen v rámci modernizace železnice, ale samozřejmě i na další investiční akce na rozvoj našeho města. S investorem se opakovaně scházíme, abychom docílili shody o budoucí podobě lokality,“ informoval místostarosta Vyškova Karel Goldemund. 

Zdůraznil, že je zcela běžné, že soukromé firmy sdružují prostředky, protože samy je v takové výši nemají, a zároveň tím snižují své investiční riziko. „A následně jako v tomto případě zakládají společnosti. O dané investiční příležitosti pochopitelně nevědí roky dopředu, proto je proces založení společnosti čerstvý. A zároveň opakuji, že bez spojení soukromého a obecního kapitálu by náš záměr nebyl možný. Město tady není od toho, aby podnikalo. Na pozemcích, které MOVYSKO získalo, nebo mu v rámci bývalého areálu Lukromu zůstanou, v budoucnu vybuduje komerční plochy. Pozemky tak zhodnotí a bude na nich podnikat,“ upřesnil místostarosta. 

Listopadové zasedání zastupitelstva tak bude schvalovat prodeje, směny i nákupy pozemků, o které radnice usiluje. „Město Vyškov má dál zájem zajistit demolici stávajících objektů, terénní úpravy a následně vybudovat výrazně kvalitnější prostředí v centrální zóně města,“ zopakoval místostarosta Goldemund s tím, že radnice od začátku počítá s dotační podporou. 

Konkrétně s připojením se do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Zelená infrastruktura. Ta podporuje projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu či revitalizaci nevyužívaných ploch. Investiční záměr i přípravu žádosti o dotaci na svém mimořádném zasedání schválilo v pondělí 9. října 19 z 24 přítomných zastupitelů města. „Podat žádost o dotaci na sanaci celého území, kterému dominují objekty železobetonového sila a věží, hodláme v lednu příštího roku,“ upřesnil vedoucí odboru rozvoje a strategického plánování Dušan Jakoubek. 

Řešená lokalita je ohraničená ústřední komunikací Sídliště Osvobození a na protější straně komunikací Na Hraničkách. „Jedná se o největší záměr města, který je vyvolaný blížícím se zdvoukolejněním železniční trati. Hovoříme o komplexní změně strategického území na kombinaci bydlení, služeb, parkování i veřejných ploch či zeleně. Radnice se skrze záměr stává garantem budoucího udržitelného rozvoje této centrální městské lokality. Chystané kroky přinesou pozitivní změnu v řešení dopravní obslužnosti: propojení s centrem a železničním koridorem povede k významnému zkrácení pěších vzdáleností mezi jednotlivými zónami města,“ zdůraznil vedoucí Jakoubek. 

Schválený investiční záměr je tak základem pro novou moderní centrální obytnou zónu s množstvím městské zeleně. Z celkové zhruba tříhektarové plochy bude pro úmysl města použito asi 1,8 hektaru. „Naší snahou je vybudovat páteř nové centrální zóny s převažujícím prvkem městské zeleně. Představovat ji bude lesopark i téměř čtyřsetmetrová alej tvořená platany. V bulváru, který je zhruba 37 metrů široký, nebude chybět cyklostezka nebo chodníky. Komunikace je nutná, aby objekty, které v budoucnu zamýšlíme, měly přístup k zásobování. Počítáme nicméně s nízkou intenzitou automobilové dopravy, s rychlostním omezením či zpomalovacími prahy. Platí, že náš zájem revitalizace areálu je prakticky jediným velkým záměrem, který lze provést ještě před samotnou modernizací trati a který umožňuje platný územní plán,“ zmínil místostarosta Goldemund s tím, že výhledově se v lokalitě počítá s bytovými domy, obchodní zónou a další občanskou vybaveností. 

Zopakoval současně zájem města propojit plnohodnotným podchodem pod vlakovým nádražím nově vznikající moderní centrum s historickým náměstím. „Chodci ze sídlišť se díky podchodu ocitnou velice rychle v Nádražní ulici, tedy v podstatě v centru města,“ upřesnil. Radní města zároveň na začátku října schválili pořízení územní studie Centrální zóna, která bude sloužit především jako jeden z podkladů pro zadání nového územního plánu, jehož zpracování se plánuje v letech 2024 až 2026. Studie má být hotová na jaře příštího roku. 

Zabývat se má především urbanistickým návrhem budoucího uspořádání ploch a jejich funkčního využití, které jsou součástí řešených území vyvolaných či přímo dotčených modernizací železniční tratě Brno-Přerov. Zaobírat se bude rovněž vazbou na nejbližší okolní území. „Lesoparkem a novou zónou se budeme znovu zabývat na řádném zasedání zastupitelstva, které se koná ve středu 15. listopadu. Zároveň chystáme druhé projednávání s veřejností, které hodláme doprovodit vizualizacemi a podrobnějším představením celého záměru,“ doplnil místostarosta Vyškova.

Samotná modernizace železnice mezi Brnem a Přerovem spočívá zejména v tom, že současnou jednokolejku nahradí dvoukolejná trať. Vlaky po ní pojedou rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. Zvýší se komfort cestování či nastupování, výrazně se zkrátí doba jízdy. Klíčovým pro město zůstává přesun nákladového nádraží a vybudování velkého počtu parkovacích míst. Vyškova se stavební práce ze strany státu dle stanoveného harmonogramu dotknou od roku 2028 a budou jím procházet do roku 2030.

Text: Michal Kočí

Foto: Jan Vomáčka, Michal Kočí

...

Soubory cookies

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.